Bind 2: Fra pest til poteter omfatter senmiddelalder og tidlig nytid, perioden 1350-1850. Senmiddelalderen preges av den store pesten som rev bort over halvparten av befolkningen og la en mengde gårder øde. De menneskene som ble igjen, innrettet seg som best de kunne der forholdene var gunstigst, mens mange fjellbygder ble folketomme. For godseiere ble inntektene bare en brøkdel av det de hadde vært før, og mange som tidligere hadde levd som en overklasse i samfunnet, fikk store problemer. Mot slutten av 1700-tallet ble levevilkårene bedre: epidemiene ble færre, spedbarna fikk bedre stell, og flere levde opp. Jordbruket var grunnlaget for livbergingen i Trøndelag, men i ulike kombinasjoner med jakt og fangst i fjellområdene, fiske ved kysten, skogsdrift i skogområdene og bergverksdrift ved kopperverkene. Trøndelag ble trukket sterkere inn i en internasjonal handelsøkonomi med eksport av fisk, trelast og kopper, en kombinasjon som var et særtrekk ved trøndersk næringsliv. Trøndelags historie er et unikt bokverk i tre bind. For første gang samles landsdelens historie for dagens og framtidens lesere. Elleve anerkjente forfattere har sammen skapt et verk som ikke bare er lærerikt og opplysende, men som også byr på underholdende lesning. Historien begynner med landskapet som blir en landsdel og viser at det er menneskene som former Trøndelag. Trøndelags historie går inn i byer og bygdesamfunn for å se hvordan det var å være mann eller kvinne, ung eller gammel, fisker, kremmer, bonde eller same. Tilværelsen fortonet seg annerledes i tider med uår og armod, enn i oppgangstider. Livet i Trøndelag handler også om å være en del av et større rike og om å ha nære forbindelser med utlandet. Trøndelag er plassert i en større sammenheng - grenda har blitt global.
Les mer
Boken tar for seg senmiddelalderen og tidlig nytid, fra perioden 1350 til 1850. Senmiddelalderen preges av den store pesten. Halvparten av befolkningen blir revet bort, og mange gårder legges øde. Det fører til at jord blir billigere og avgiftene mindre. For godseiere blir inntektene bare en brøkdel av hva de har vært før. Jordbruket er grunnlaget for livberging i Trøndelag, sammen med jakt og fangst, fiske, skogsdrift og bergverksdrift. Fra 1600-tallet blir Trøndelag trukket sterkere inn i en internasjonal handelsøkonomi med eksport av fisk, trelast og kobber. Mot slutten av 1700-tallet blir levevilkårene bedre, og flere lever opp. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251920025
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Serie
Trøndelags historie. Bd. 1-3
Vekt
1800 gr
Høyde
277 mm
Bredde
214 mm
Dybde
27 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
480