Bind 3 Grenda blir global omfatter moderne tid, perioden 1850-2005. Mellom 1850 og 1920 forandret landskapet i Trøndelag seg radikalt. Jernbanelinjene skar gjennom landsdelen, og langs kysten gikk damprutene. Lokalsamfunnene i Trøndelag ble knyttet nærmere sammen. og med verden utenfor. Mellomkrigstida var preget av økonomiske kriser, som virket inn på folks dagligliv. Det sterke tyske nærværet preget næringslivet i Trøndelag under andre verdenskrig, og Rinnan-bandens aktiviteter var en konstant trussel for motstandsarbeidet. I etterkrigstida fikk veksten i økonomien litt andre utslag i Trøndelag, som var en av de minst industrialiserte landsdelene i landet, enn på Østlandet. De siste tiåra preges av stadig sterkere internasjonal integrasjon, der kontakten i økende grad går forbi Oslo og direkte til utlandet. Dette gjelder begge de sterkeste vekstnæringene i landsdelen de siste 20 åra, oppdrettsnæringa og utdanning og forskning. Trøndelags historie er et unikt bokverk i tre bind. For første gang samles landsdelens historie . for dagens og framtidens lesere. Elleve anerkjente forfattere har sammen skapt et verk som ikke bare er lærerikt og opplysende, men som også byr på underholdende lesning. Historien begynner med landskapet som blir en landsdel, og viser at det er menneskene som former Trøndelag. Trøndelags historie går inn i byer og bygdesamfunn for å se hvordan det var å være mann eller kvinne, ung eller gammel, fisker, kremmer, bonde eller same. Tilværelsen fortonet seg annerledes i tider med uår og armod, enn i oppgangstider. Livet i Trøndelag handler også om å være en del av et større rike og om å ha nære forbindelser med utlandet. Trøndelag er plassert i en større sammenheng, grenda har blitt global.
Les mer
Boken tar for seg Trøndelags historie i perioden 1850 til 2005. Ved hjelp av jernbanelinjene og damprutene, blir lokalsamfunnene i Trøndelag knyttet nærmere sammen, samt med verden utenfor. De fleste får bedre levekår, men det er bare noen få som blir veldig rike. Klassemotsetningene øker og arbeiderbevegelsen får vind i seilene. Sør-Trøndelag blir utgangspunkt for fagposisjonen innenfor arbeiderbevegelsen, og Nord-Trøndelag blir kalt "det røde amt". Mellomkrigstiden preges av økonomiske kriser, noe som virker inn på folks dagligliv. Under annen verdenskrig bærer næringslivet preg av det tyske nærværet. Rinnan-bandens aktiviteter er en konstant trussel for motstandsarbeidet. De siste tiårene kjennetegnes av en stadig sterkere internasjonal integrasjon. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251920032
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Serie
Trøndelags historie. Bd. 1-3
Vekt
2005 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
540

Relaterte produkter