Tuba Luba er ein læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen. Tuba Luba 1-2 Oppgåvehefte D er ein av åtte einingar, som er eitsamanhengandeopplegg for dei to første trinna. Desseeiningane er ei ny og sterkt revidert utgåveav deitidlegare bøkene i serien for første og andre trinn. Tuba Luba har sakte progresjon, ein klar systematikk og eitomfattandeøvingstilbod.Det er teke vare på gjennom eit stort utval tekster og oppgåver. Det er gitt ut tosett med bokstavkort for den grunnleggjande lese- og skriveopplæringa - eit settfor bruk til kvar elev og eit sett som kan hengjast opp når dei enkelte bokstavaneer gjennomgått. For Tuba Luba 1-2 vil det bli gitt ut ein ressursperm med genereltinnføringsstoff, lærarrettleiing og kopieringsoriginalar.
Les mer
Dette oppgaveheftet i norsk er en av åtte enheter, som er et sammenhengende opplegg for de to første trinnene.

Produktdetaljer

ISBN
9788275224079
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tell Forlag
Vekt
460 gr
Høyde
284 mm
Bredde
205 mm
Dybde
8 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
128

Forfatter