Bokens tema er adgangen til tvangsinnleggelse av mennesker med rusmiddelproblemer. Sentrale problemstillinger er hvilke begrunnelser som kan brukes for å legitimere tvangsinnleggelse, hvordan en skal tolke de aktuelle reglene i sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3 og hvilke personer de aktuelle regelsettene brukes overfor. I boken stilles det blant annet spørsmålstegn ved om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk, og etterlyser behovet for mer forsking i forhold til hvordan det går med pasienter etter et tvangsopphold. Videre tar forfatteren til orde for at rusomsorg og psykiatri bør samordnes i større grad, også på det rettslige plan. Karl Harald Søvig er dr.jur. og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Les mer
Temaet for boken er den rettslige adgangen til tvangsinnleggelse av personer med rusmiddelproblemer. Boken tar for seg historiske utviklingstrekk og dagens rettskildebilde, og presenterer argumenter som er relevante for diskusjonene av tvang som rettslig virkemiddel. Hoveddelen dreier seg om de materielle reglene om tvang, og stiller blant annet spørsmål om de aktuelle reglene er effektive i forhold til å avverge helseskader som følge av rusmiddelbruk.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245003543
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
1027 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
30 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
476