I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv -og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres. Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.
Les mer
Boken presenterer ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv, smerte i ulike kliniske kontekster, og smerte i et livsløps- og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres. Boken er tematisk tverrfaglig, men er spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Har stikkordsregister og litteraturlister.
Les mer
Forord av Harald Breivik og Christine Miaskowski

Produktdetaljer

ISBN
9788205372160
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
687 gr
Høyde
242 mm
Bredde
167 mm
Dybde
24 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Flerspråklig
Format
Product format
Heftet
Antall sider
384