Brennaktuell og skremmende beretning om en mulig norsk framtid. Værnes, en oktoberdag, år 2010: Ulrika Södergren setter seg inn i bilen etter å ha kjørt sin politikerektemann til flyplassen. Brått rives døren opp. En fremmed mann presser en kniv mot øyet hennes. Det er et år siden siste stortingsvalg. Fr.P-staten er i ferd med å ta form under statsminister Siv Jensens lederskap, og nasjonen rystes av flere brutale drap på ledende politikeres ektefeller. Politioverbetjent Oddvar Henriksen, nytilsatt ved PSTs kontor i Trondheim, får ansvaret for etterforskningen. I Trondheim er et nytt senter etablert for å behandle mennesker som sliter med krigstraumer. Norske soldater i utenrikstjeneste med psykiske skader sendes dit. Henriksens samboer, Audrey Dishambé, tar spesialistutdanning som psykiater og arbeider der. Hun får ansvaret for en nylig hjemvendt norsk marinejeger, hvis eneste symptom er at han har mistet evnen til å sove. Verken Forsvaret eller han selv vil fortelle noe om ham eller hva han har gjort. Når sammenhengene går opp for henne, er katastrofen nært forestående.
Les mer
Vi er i år 2010, Fr.p regjerer med Siv Jensen som statsminister og det blir avdekket flere drap på ledende politikeres ektefeller. Politioverbetjent Oddvar Henriksen får ansvaret for etterforskningen. Henriksens samboer, Audrey Dishambé, er psykiater, og jobber ved et senter for mennesker med krigstraumer. Her jobber hun med en hjemvendt marinejeger som har mistet evnen til å sove. Det er en forbindelse mellom drapene, ekssoldatene og en hendelse i Afghanistan som styresmaktene har forsøkt å fortie. Og Audrey må finne denne sammenhengen før katastrofen er et faktum.
Les mer
Sidetall hentet fra første trykte utgave

Produktdetaljer

Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
E-bok

Forfatter