Et godt illustrert læreverk med informative tekster I den nye utgaven av UNDERVEIS Geografi 8 er det lagt vekt på en tydelig struktur. Oppdatert fagstoff sammen med ulike typer illustrasjoner gjør det enkelt å tilegne seg lærestoffet. Arbeid med kart har fått en betydelig plass. Gode statistikker og tabeller trener elevene å lese fagstoff på ulike måter. Boka for 8. trinn gir en oversiktlig framstilling av jordas indre og ytre krefter, vær, klima, vegetasjon og de ulike landskapstypene i Norge. Hvert kapittel innledes med tydelige læringsmål. Rammetekster utdyper fagstoffet eller inneholder annet stoff om temaet i kapitlet. Ordforklaringer i marg og i løpende tekst letter leseforståelsen.Ekstratekster bak i boka gir muligheter for fordypning:* Tid, tidsforskyving og tidssoner* De store vindsystemene* Vern av natur og kultur* Dannelse av bergarterOppgavene er delt inn i flere nivåer:Husker du? . oppgaver i den løpende teksten, direkte knyttet til fagstoffet. Videre arbeid . oppgaver som krever mer enn bare faktakunnskap står til slutt i kapitlene. Kartoppgaver - praktiske oppgaver med atlas som verktøy. Kort fortalt . sammendrag med oppgaver.UNDERVEIS 8.10 har et nettsted med tilleggsressurser knyttet til elevbøkene. Nettstedet vil ha historiskefilmklipp, tidslinjer, interaktive øvelser og arbeidsoppgaver. Dette vil være en videreføring av dagensnettsted og vil være under stadig utvikling.
Les mer
Boka tar for seg bruk av kart som verktøy, jordas egne krefter, vær, klima og vegetasjon og Norges geografi. Boka har tydelige læringsspørsmål og gir muligheter for differensiering i oppgaver og tekster.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788205334083
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal undervisning
Vekt
645 gr
Høyde
268 mm
Bredde
195 mm
Dybde
15 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
190

Relaterte produkter