Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i seksuelle følelser og atferd? Både tidsperioden og det samfunnet ungdom vokser opp i, vil påvirke deres utvikling, relasjoner, tilpasning og problemer. Forfatterne presenterer forskning som tar for seg de psykiske og sosiale utfordringene ungdom møter, og særlig endringene de siste 10-15 årene. Teksten er delt inn i tre deler, Utviklingsoppgaver, Eksternaliserende vansker og Internaliserende vansker, med underkapitler som går inn i sentrale temaer i ungdoms psykiske helse som kroppsbilde, seksuell orientering, spiseproblemer, depresjon, rusmiddelbruk og atferdsvansker. Hovedkildene er de store landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene fra 1992 og 2002. Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt for alle som arbeider med ungdom.
Les mer
Boken presenterer forskning som tar for seg de psykiske og sosiale utfordringene ungdom møter, og spesielt endringene de siste 10-15 årene. Teksten er delt inn i tre deler; Utviklingsoppgaver, Eksternaliserende vansker og Internaliserende vansker, med underkapitler som behandler sentrale temaer i ungdoms psykiske helse som kroppsbilde, seksuell orientering, spiseproblemer, depresjon, rusmiddelbruk og atferdsvansker. Hovedkildene er de store landsrepresentative Ung i Norge-undersøkelsene fra 1992 og 2002. Bokens målgruppe er høgskolestudenter i grunn- og videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt for alle som arbeider med ungdom. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202262884
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
382 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
197