I dette nettproduktet presenteres situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. Ti videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon. Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Videoepisodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene voksen arena og elev arena.
Les mer
1 online (nettilkoblet) ressurs

Produktdetaljer

ISBN
9788202395483
Publisert
2016
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Digital bok

Forfatter
Contributions by