Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften. Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.
Les mer
Denne boken er et resultat av et samarbeid om innføring og bruk av IKT i helsesektoren. Den tar utgangspunkt i erfaringer som ble høstet fra gjennomføringen av et IKT-prosjekt innenfor demensomsorgen. Erfaringene presenteres i dette heftet, med eksempler og refleksjoner rundt prosjektet. Hovedtemaet er menneskets håndtering av teknologien og betydningen av samarbeid. Med litteraturliste.
Les mer
Omslagstittel

Produktdetaljer

ISBN
9788280613219
Publisert
2017
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Vekt
292 gr
Høyde
295 mm
Bredde
205 mm
Dybde
50 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
66