Boken tar opp de dilemmaer behandlere står oppe i, de erfaringer mennesker med funksjonshemning har i møter med hjelpeapparatet og behandlerkulturen . og hvorledes slike forhold utspilles i en videre samfunnsmessig sammenheng. Boken er skrevet av Anne-Kristine Schanke, sjefspsykolog ved Sunnaas sykehus. Hun har lang erfaring fra møter med mennesker med funksjonshemning i mange sammenhenger. Forfatterens hensikt med boken er å utfordre tradisjonelle faglige tenkemåter, ureflekterte behandlerroller og kulturelle stereotypier, og få oss til å overskride skiller mellom grupper ved en forståelse av at Vi er Oss. Vi deler behovet for livsløp og aldring under vilkår som gir livsutfoldelse og selvbekreftelse like inn i alderdommen. Boka henvender seg til personer med funksjonshemning, behandlere/ansatte og andre ved et bidrag til viktige spørsmål om måter vi skaper oppfatninger av personer med funksjonshemning og livsrommet deres.
Les mer
Boken tar opp forskjellige forståelses- og kunnskapstradisjoner om funksjonshemning og funksjonshemmede. Betydningen av disse forståelsesformene og tankemodellene i møtet mellom fagpersoner og behandlere og brukere og pasienter, blir drøftet. Det gis en inngående historisk omtale av vårt kulturelle arvegods og historiens fagliner. Sentralt for forfatteren står det å se forståelsesformer, behandling og reaksjoner overfor mennesker med funksjonshemning i et historisk lys, og analysere kulturelle endringer fram til i dag, med vekt på identitet og myndiggjøring. Boken tar opp de dilemmaer behandlere står oppe i, de erfaringer mennesker med funksjonshemning har i møte med hjelpeapparatet og behandlerkulturen, og hvordan slike forhold utspilles i en videre samfunnsmessig sammenheng. Boken henvender seg til personer med funksjonshemning og behandlere/ansatte. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788280610485
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
120