Denne boka diskuterer hvordan ulike dimensjoner ved læring og kompetanse kommer til syne, og hvordan læring og kompetanse forhandles og utvikles i de ulike sammenhenger der voksne deltar. Kompetanse blir betegnet som kunnskaper og ferdigheter som kan bidra til å håndtere og løse problemer, utføre arbeidsoppgaver og produsere verdier. Ut fra et livslangt læringsperspektiv har man i den senere tid imidlertid sett behovet for et mer utvidet kompetansebegrep. Voksnes kompetanse blir ut i fra et slikt perspektiv noe som omfatter både faglige, sosiale og personlige dimensjoner, samt knyttet til aktiviteter, kontekster og relasjoner. Boka retter et kritisk blikk mot hva som faktisk regnes som kompetanse, og hvem som betraktes som mer kompetent enn andre, i ulike situasjoner og kontekster. Forfatterne er tilknyttet Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) ved NTNU i Trondheim. Instituttets forskning og undervisning har en tverrfaglig tilnærming og omhandler kompetanse, læringsprosesser, rådgivning og ledelse for ulike grupper og på ulike arenaer.
Les mer
Boka ser på hva som kan regnes som kompetanse, og viser hvordan voksnes kompetanse kan omfatte både faglige, sosiale og personlige dimensjoner. Den diskuterer hvordan ulike dimensjoner med læring og kompetanse kommer til syne, og hvordan læring og kompetanse utvikles i de sammenhenger der voksne deltar.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213100205
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
265